امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

کاهش هزینه ها با راهکار تعمیر و نگهداری

از آنجایی که جمع آوری دستی اطلاعات مربوط به کارکرد خودروها کاری زمان بر است، در ناوگان های بزرگ حمل و نقل استفاده از سیستم مدیریت ناوگان و راهکار تعمیر و نگهداری خودرو، اجتناب ناپذیر است.

راهکار تعمیر و نگهداری نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون

با راهکار تعمیر و نگهداری نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون، هزینه های ناوگان خود را به طور چشمگیری کاهش دهید .استفاده از گزارشات مخصوص تعمیر و نگهداری، این اطمینان را به شما می دهد که پروژه های کاری شما به خاطر خرابی و یا عملکرد نادرست خودروها ناتمام نمی ماند و یا به مشکل نمی خورد.

از آنجایی که جمع آوری دستی اطلاعات مربوط به کارکرد خودروها کاری زمان بر است، در ناوگان های بزرگ حمل و نقل استفاده از سیستم مدیریت ناوگان و راهکار تعمیر و نگهداری خودرو، اجتناب ناپذیر است.

با استفاده از سیستم مدیریت ناوگان گزارشات مربوط به تعمیر و نگهداری خودروها به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود و این اطلاعات گزارش شده برای بررسی طول عمر و زمان تعویض قطعات آسیب دیده استفاده می‌شود و دیگر نیازی به جمع‌آوری دستی اطلاعات برای سیستم‌های تعمیر و نگهداری نیست.

چند نمونه از خدمات راهکار تعمیر و نگهداری خودرو:

کاهش هزینه های ناوگان حمل و نقل به دلیل

 کاهش هزینه های خرابی های پیش بینی نشده خودروها

کاهش صدمات به موتور و قطعات حساس خودرو با در نظر گرفتن میزان کارد کرد هر خودرو

جلب رضایت مشتریان، حفظ مشتریان وفادار به خاطر حسن انجام کار ناوگان حمل و نقل شما