امروز : شنبه , ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

معرفی سنسورهای خودرو

آشنایی با سنسورهای خودرو، وظایف و مزیت استفاده از آنها

انواع سنسور در خودروها

در این مطلب قصد داریم شما را با انواع سنسور خودرو و عملکرد آنها آشنا کنیم

سنسور دور موتور

1 – بالا و پایین رفتن دور موتور درصورت کثیفی قسمت رسانا

2 – روشن نشدن خودرو درصورت تغییر فاصله نوک سنسور یا شل بودن پیچ آن

3 – تغییر دور آرام یا کات آف مثلا از دور 5500 به 4800

4 – روشن نشدن خودرو در ساژم

5 – بدکارکردن دردور آرام

6 – کپ کردن بی موقع مثلا دردور 3500 و شلاق زدن خودرو

نکته  :  کثیفی سنسور باعث افزایش مصرف میشود

سنسور موقعیت دریچه گاز

1 – بالا ماندن دور آرام

2 – دیر و با تاخیر گازخوردن

3 – دیر پایین آمدن دور موتور ولی از دور آرام پایین تر می ماند

4 – در حالت سردبودن ، دور موتور نرمال اما درحالت گرم موتور ، دور تاکات آف بالا میرود

5 – نوسان در دورهای بالا به خاطر کثیفی و آب خوردگی

گرمکن دریچه گاز

1 – در زمستان باعث یخ زدن پولک دریچه گاز شده خودرو گاز نمی خورد

2 – در زمستان باعث یخ زدن نوک استپرموتور شده و گیر کرده خودرو روشن نمیشود


پتانسیومتر co در Sl96 & mm8p

1 – افزایش مصرف سوخت

نکته : در sl96 سمند و 405 که فاقد این سنسور هستند توسط دیاگ مصرف را روی 8 – 10 تنظیم میکنیم

سنسور میل سوپاپ
    

1 – موتور درجا ریپ و لرزش ندارد ولی با افزایش دور تا 3000 با حرکت در جاده با دور زیاد موتور ریپ زده ، کپ کرده و جهت رفع عیب بایستی یک دنده بالاتر انتخاب کرد.

2 – ریتارد کارکردن با کمی ریپ

3 – درصورت خرابی پاشش سوخت از ترتیبی به نیمه ترتیبی تبدیل میشود

نکته : عیب فوق در شرایط زیر نیز پیش می آید :

1 – خرابی کاتالیست

2 – خرابی پمپ بنزین و کثیفی فیلتر سوخت

3 – سوختگی سیم پیچ انژکتور

4 – خرابی کویل دوبل

5 – فیلر نادرست

سنسور سرعت
 

1 – موقع ترمز آنی پا روی دست اندازها خودرو خاموش میشود

2 – درسربالاییها و هنگام دادن دنده معکوس خودرو ریپ زده و کله میکند

3 – خودرو در دنده 2 کله میکند

4 – عقربه کیلومتر شمار شلاق زده و از میزان مشخصی بالاتر نمیرود

نکته : این عیب ها در صورت خوردگی دنده کیلومتر شمار نیز پیش می آید

نکته :در پیکان سنسور دارای سوراخی است که بایستی آنرا با چسب پوشاند تا آب وارد سنسور نشود

سنسور فشار هوا

1 – بوی بد اگزوز

2 – خام سوزی بعلت اتصال پایه های 2 و 3 و 4 به همدیگر

3 – تک کارکردن یا بدکارکردن موتور

4 – افت شتاب اولیه خودرو

5 – بابرداشتن پا از روی پدال خودرو در دنده 2 کله میکند

6 – درصورت اتصالی پایه 1 و 4 خودرو پس از روشن شدن فورا با لرزش خاموش میشود

7 – بد روشن شدن خودرو در صبح ها که به محض گازدادن خاموش میشود

8 – ممکن است درهنگام گازدادن ناگهانی موتور دود سیاه کند

سنسور ضربه

– باعث روشن شدن چراغ چک میشود

2 – لرزش موتور و بالا رفتن دمای آب

نکته: سفتی فیلر با شیم نیز عیب این سنسور را در دستگاه ثبت میکند

سنسور دمای آب

1 – افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن دردور آرام و جمع شدن دوده سیاه خشک روی دهانه شمع

2 – دیریا زود از کار افتادن فنها

3 – بد روشن شدن یا روشن نشدن در هوای سرد

نکته : اگر خودرو درهوای سرد روشن نشد و این سنسور سالم بود باید سراع استپر موتور رفت

سنسور اکسیژن

1 – افزایش مصرف سوخت

2 – دربعضی از خودروها به غیر از پراید خودرو در سرعت کله میکند

3 – بدکارکردن موتور

4 – اگر المنت آن خراب باشد خودرو دچار خام سوزی میشود

5 – درمواقع حرکت چراغ چک روشن و درمواقع توقف خاموش میشود

سنسور دمای هوا

1 – افزایش مصرف سوخت


عملگرها

کویل دوبل

1 – روشن نشدن خودرو

2 – درصورت برابر نبودن زمان شارژ کویلها خودرو دردورهای بالای 2000 کپ میکند که بایستی یک دنده بالاتر رویم

وایر شمع

1 – تک کارکردن خودرو

شمع

1 – تک کارکردن خودرو در دور آرام و درجا

2 – افزایش مصرف

3 – بد روشن شدن خودرو

4 – شتاب ضعیف و کشش کم

5 – بالارفتن دمای آب

نکته: دوده سیاه روی شمع : مصرف زیاد – دوده سیاه چرب : روغن سوزی

نکته:  دوده سیاه خشک : مپ سنسور و اکسیژن سنسور بررسی گردد

استپر موتور

1 – مصرف زیاد خودرو و بدکارکردن دردور آرام براثر جرم گرفتگی

2 – گیرکردن شافت آن باعث روشن نشدن خودرو و یا خاموش شدن در دور آرام

3 – در سرعت های زیاد با برداشتن پا از روی پدال خودرو کپ میکند

4 – در زمان کولر گرفتن یا بار اضافی موتور دچار لرزش شده و ممکن است خاموش کند

5 – نوسان شدید دور موتور در دور آرام

6 – ریتایمینگ نبودن باعث گاز خوردن زیاد در دور آرام میشود

نکته : درصورت بالارفتن دور موتور در هوای گرم دسته سیم مربوطه بررسی شود

رله دوبل

1 – موتور روشن نمیشود

2 – درصورت کثیفی کنتاکتها موتور نامنظم کار میکند

3 – درصورت خیس شدن کنتاکتها موتور روشن نمیشود

4 – ریپ زدن موتور و صدای تک تک رله دوبل درصورت قطعی یکی از پایه ها

نکته : رله دوبل در زیمنس قدیم پراید یک رله 4 پایه است و درمجاورت باطری و رله های سه قلو است

نکته : درصورت خرابی رله قدرت یک ولتاژ 12 ولت را به پایه آزاد کویل وصل کرده موتور روشن میشود

نکته : اگر رله اصلی از کار افتاد پایه های 9 را به هم و 4 – 5 – 6 – 13 را به هم وصل کرده و یک ولتاژ 12 به پایه 1 و ولتاژ لحظه ای به پایه آزاد کویل وصل میکنیم
 

رگلاتور سوخت

1 – مصرف زیاد به علت سفت بودن فنر و ساچمه

2 – مصرف کم به علت شل بودن فنر و ساچمه

3 – نشتی و خیس شدن سرشمعها و درنتیجه دیر روشن شدن بخصوص درهوای سرد و یا روشن نشدن

4 – افت دور درهنگام شتابگیری و در سربالاییها

نکته : درصورت پارگی لوله خلا آن کشش و قدرت خودرو بخصوص درسربالاییها کاهش می یابد

کاتالیست

کپ کردن خودرو در جاده در دور 2000

شیر برقی کنیستر

1 – روشن شدن چراغ چک

2 – کشش کم خودرو تا حد غیرمحسوس

کنیستر

1 – بوی بنزین در محفظه موتور

2 – ریزش قطرات بنزین از کنیستر و صدای خش خش آن

پمپ بنزین

1 – روشن نشدن موتور

2 – خاموش شدن موتور به محض گاز دادن

3 – ریپ زدن در سربالایی و حتی خاموش شدن موتور

4 – کاهش شتاب و سرعت خودرو

صافی بنزین

1 – کپ کردن خودرو در دورهای بالای 2000 معمولا 3500 که بایستی یک دنده بالاتر انتخاب گردد

2 – کاهش شتاب قدرت و سرعت

3 – ریپ زدن درسربالایی و درهنگام شتابگیری دچار مکث میشود

انژکتورها

1 – درصورت خرابی سیم پیچ آن چراغ چک روش نشده اما موتور ریپ کار میکند که با گازدادن ریپ بیشتر میشود

2 – نشتی بنزین درصورت خرابی اورینگ بالایی

3 – ریپ زدن و هواکشیدن درصورت خرابی اورینگ پایینی بخصوص درخودروهای دوگانه دستی

پاک شدن حافظه موقت ECU ( قطع کردن کابل باطری به مدت 15 دقیقه  و   تابم گیری خودرو )

1 – ریپ زدن خودرو درهنگام تعویض دنده

2 – خودرو در سرعتهای بالا با دنده معکوس دچار کپ یا ریپ میشود

3 – در شتاب ناگهانی اتومبیل ریپ زده یا خاموش میشود

4 – در شروع حرکت دچار کپ اولیه میشود

هوزینگ و مانیفولد گاز

درصورت نشتی داشتن باعث تغییر دور آرام میشود

راهنمایی ها

کاستن مصرف سوخت

1 – فیلتر هوا

2 – تنظیم و سرویس استپر موتور

3 – سنسور دور موتور

4 – سنسور فشار مانیفولد

خودرو دردورهای پایین 2000 ریپ دارد

1 – بررسی سیستم جرقه

2 – کم بودن فیلر سوپاپها

3 – عدم آب بندی سوپاپها

خودرو دردورهای بالای 2000 ریپ دارد

1 – سیستم سوخت ( پمپ بنزین – صافی – کمبود بنزین – آب داخل سوخت : قطرلت بخار درگلویی باک )

2 – نامساوی بودن زمان شارژ کویلها

3 – انژکتورها و کانکتورهای آنها

4 – سنسور موقعیت میل سوپاپ

5 – عدم آب بندی سوپاپها

 

منبع: cargeek.ir