امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

سنسور مصرف سوخت

با راهکار کنترل مصرف سوخت اطلاعات دقیقی درباره سوخت مصرف شده و علل آن به دست می آورید که به شما اجازه می دهد برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت تصمیم بگیرند و یا عملکرد رانندگان و وسایل نقلیه آنها را جهت بهبود مدیریت ناوگان مقایسه کنید. 

کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل

صرفه جویی و کاهش هزینه ها همیشه خوشایند است. نرم افزار ویالون برای کاهش هزینه های مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل، راهکار کنترل مصرف سوخت ناوگان را ارائه کرده است.

کنترل سوخت با Wialon

شرکت های حمل و نقل که ناوگانی بزرگ دارند چاره ای جز مدیریت مصرف سوخت برای کاهش هزینه ها نخواهند داشت، تحقیقات آماری نشان می دهند، هزینه ای که صرف سوخت یک ناوگان می شود درصد بالایی از کل هزینه های نگهداری ناوگان است در این حالت سیستم نظارت ماهواره ای برای کنترل سوخت، راه حل نهایی برای بهینه سازی هزینه هاست.

با راهکار کنترل مصرف سوخت اطلاعات دقیقی درباره سوخت مصرف شده و علل آن به دست می آورید که به شما اجازه می دهد برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت تصمیم بگیرند و یا عملکرد رانندگان و وسایل نقلیه آنها را جهت بهبود مدیریت ناوگان مقایسه کنید. بدیهی است که وقتی راننده در جریان است که مصرف سوخت خودرو کنترل می شود، سوخت کمتری را هدر خواهد داد .

مدیریت صحیح سوخت یعنی گزارش سوخت مصرف شده در مقایسه با مسافت طی شده، که با استفاده از سنسورهای سوخت، میزان افزایش یا کاهش سطح سوخت باک قابل مشاهده است، بنابراین امکان تشخیص سرقت سوخت هم امکان پذیر خواهد بود.

 

انواع سنسور سوخت:

سنسور سوخت مقاومتی

سنسور سوخت خازنی

سنسور سوخت فشاری

سنسور سوخت با تکنولوژی های مغناطیسی

سنسور سوخت با استفاده از تکنولوژی آلتراسونیک

سیستم مدیریت سوخت، مبتنی بر داده های به دست آمده از روی کامپیوتر یا سنسورهای سطح سوخت است که در مخزن سوخت وسیله نقلیه نصب شده اند. با کمک داده های منتقل شده به سیستم ردیابی میتوان تا 15 درصد در هزینه های مصرف سوخت صرفه جویی کرد و کارایی ناوگان را تا بیش از 30 درصد افزایش داد.