امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

مدیریت گزارشات ردیاب

نرم افزار مدیریت ناوگان Wialon، راهکار گزارش گیری بصری را جهت سهولت در بررسی گزارشات ارائه داده است. نمایش اطلاعات به دست آمده از خودروها به صورت نمودار و به شکل تصویری، مدیران ناوگان را از شر داده های بی ارزش و وقت گیر نجات می دهد و زمان را برای تصمیم گیری و برنامه ریزیهای موثر به حداقل می رساند.

گزارش داده ها در مدیریت ناوگان

با پیشرفت صنعت خودرو و با افزایش سنسورهای گزارش دهنده بر روی خودروها مسئله ای که پیش می آید، حجم اطلاعاتی است که به سرور منتقل میشود، بررسی این داده ها و یا حتی نگاه اجمالی بر روی آنها در برخی موارد سخت و زمان بر است.

نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون، برای حل این مسئله راهکار گزارش گیری بصری را جهت سهولت و سرعت در تصمیم گیری قرار داده است. نمایش اطلاعات به دست آمده از خودروها به صورت نمودار و به شکل تصویری، مدیران ناوگان را از شر داده های بی ارزش و وقت گیر نجات می دهد و زمان را برای تصمیم گیری و برنامه ریزیهای موثر به حداقل می رساند.

 

برای نمونه گزارش ها

خلاصه وضعیت روزانه: از جمع و بررسی چندین گزارشی که مدیر ناوگان در نرم افزار مشخص کرده است، گزارش وضعیت روزانه هر خودرو اعلام می شود

گزارش ورود و خروج:  با هر بار ورود و یا خروج یک خودرو در حصار جغرافیایی تعیین شده گزارشی به سمت سرور ارسال میشود.

گزارش مصرف سوخت: میزان سوخت مصرفی را نسبت به مسافت طی شده گزارش می دهد.

گزارش سنسور دما: برای حمل بارهایی که درجه دما اهمیت دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

گزارش سرعت: میزان سرعت خودرو را با حد مجاز سرعت در محدوده جغرافیایی مشخص شده بررسی می کند.

گزارش مسافت طی شده: میزان مسافت طی شده را از نقطه مبدا تا مقصد بررسی و کوتاه ترین مسیر را گزارش می دهد

گزارش توقف: تعداد هر بار توقف خودرو را گزارش می دهد.

گزارش سفرها: تعداد سفرهای پیموده شده راننده ای خاص و یا خودرو را گزارش می دهد.

گزارش رخ دادها: هر اتفاق غیر مترقبه و پیش بینی نشده ای را گزارش می دهد.

گزارش رانندگی مطمئن: تعدی راننده از سرعت مجاز و یا حتی تعداد دفعات ترمزهای ناگهانی و ...را گزارش می دهد

 

اینها تنها بخشی از گزارشاتی است که مدیر ناوگان از طریق نرم افزار ردیاب میتوانید به صورت روزانه دریافت کند. برای سهولت بررسی این گزارشات نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون برخی از گزارشهای تهیه شده از داده‌های دریافتی را، در قالب نمودار و نقاط رنگی بر روی نقشه های تعریف شده بخش سرور، نمایش می دهد.