امروز : شنبه , ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

آشنایی با انواع سوخت رسانی در خودروها

سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری به دو صورت آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. اگر از روش آنالوگ برای سوخت رسانی در خودرو استفاده شود حجم سوخت تزریق شده بر اساس زمان مورد نیاز برای شارژ و دشارژ کردن خازن کنترل می شود

سیستم سوخت رسانی در خودرو

برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره سیستم سوخت رسانی در خودروها داشته باشید این مطلب را از دست ندهید. سوخت رسانی در خودرو ها از طریق دو سیستم انژکتوری و کاربراتوری انجام می شود.

کاربراتور‌ چیست؟

برای اینکه عملکرد سوخت رسانی با سیستم کاربراتوری را توضیح دهیم ابتدا باید درباره اینکه کاربراتور چیست صحبت کنیم. وظیفه کاربراتور این است که ترکیبی از هوا و سوخت را وارد سیستم سوخت رسانی در خودرو کند و در زمانی که موتور خودرو روشن است ولی در حال حرکت نیست، سوخت کمتری مصرف شود، همچنین زمانی که به حداکثر قدرت خودرو احتیاج باشد حجم بیشتری از سوخت را وارد سیستم سوخت رسانی خودرو میکند.


کاربراتور چطور کار می کند؟

مهمترین کار کاربراتور ایجاد مکش بر روی مجرای خروج سوخت است، این کار توسط قسمتی از بدنه کاربراتور که گلوگاه نام دارد صورت می‌ گیرد. بعد از مکش سوخت به درون کاربراتور صفحه گاز هوا باز می شود و باعث می شود تا جریان هوا وارد کاربراتور شود، جریان هوای ورودی هنگامی که از ونتوری عبور می کند سرعتش افزایش پیدا می کند و باعث می شود که مکشی بسیار قوی تر تولید شود. به این ترتیب سوختی که وارد کاربراتور شده بود با هوا مخلوط می شود و این مخلوط به صورت یکجا وارد سیلندر می ‌شود.

معایب سیستم سوخت رسانی کاربراتوری

یکی از مهمترین معایبی که این نوع سیستم سوخت رسانی در خودرو دارد این است که تناسب میزان مخلوط شدن هوا و سوخت رعایت نمی شود و همین موضوع باعث می ‌شود تا خودرو از سوخت بی کیفیت تری استفاده کند، یکی دیگر از مهمترین معایب سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت کاربراتوری این است که این دو سیستم سوخت رسانی در خودرو کاملا وابسته به شرایط محیط است و در صورتی که دما و فشار در یک محیط مناسب نباشد خودروهایی که به صورت کاربراتوری سوخت رسانی می‌کنند حالت مناسب خود را از دست می‌دهند. سومین عیب بزرگ این نوع سیستم سوخت رسانی در خودرو این است که سوخت به صورت یکسان در سیلندر توزیع نمی‌شود و همین موضوع می‌ تواند باعث تاثیر بسیار منفی بر روی کارکرد موتور خودرو شما شود.

سیستم سوخت رسانی انژکتوری چیست؟

سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری به دو صورت آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. اگر از روش آنالوگ برای سوخت رسانی در خودرو استفاده شود حجم سوخت تزریق شده بر اساس زمان مورد نیاز برای شارژ و دشارژ کردن خازن کنترل می شود اما در سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت الکتریکی و دیجیتال سیستم های کامپیوتری حجم سوخت تزریق شده بر اساس داده های ذخیره شده در حافظه مشخص می گردد که این کار باعث می شود تا علاوه بر کاهش زمان محاسبات بسیاری از موارد توسط کامپیوتر کنترل گردد تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

سیستم سوخت رسانی انژکتوری چه تفاوتی با سیستم سوخت رسانی کاربراتوری دارد؟

در سیستم های انژکتوری موتورهای گازوئیل سوز برخلاف سیستم کاربراتی از جرقه زنی و شمع خبری نیست و در حقیقت احتراق درون محفظه سیلندر به روش احتراق خود به خودی صورت می‌گیرد، این روش به این صورت می باشد که ابتدا در مرحله تنفس، هوا وارد سیلندر می‌شود و در مرحله بعدی هوای وارد شده به صورت متراکم در می آید و بعد از آن نیز دمای آن افزایش پیدا می کند که این افزایش دما باعث می ‌شود تا هوا داغ و منفجر شود و در نتیجه پیستون به حرکت در می آید.

در موتورهای بنزین سوز سیستم سوخت رسانی در خودرو به این شکل است که در مرحله تنفس، مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر می‌شود و به صورت همزمان احتراق نیز توسط جرقه حاصل از شمع ها ایجاد می شود و به این ترتیب پیستون به حرکت در می آید. در واقع می توان گفت وظیفه ای که کاربراتور در سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت کاربراتوری به عهده داشت را در سیستم سوخت رسانی انژکتوری دو سیستم سوخت ‌رسانی و هوا رسانی به عهده دارند که این دو سیستم توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می شوند.

یک مثال از سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتور

اگر بخواهیم در یک مثال ساده سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری را به بدن انسان تشبیه کنیم می‌توان گفت واحد کنترل الکترونیکی همان مغز انسان است که تمامی حالات ممکن را تحت کنترل می گیرد و دستورات لازم را به سایر اعضا می دهد، سنسورهایی که در سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری قرار دارند در واقع همان حواس پنجگانه انسان هستند و عملگرها نیز دست و پای انسان هستند که عملیات مختلفی را می توانند بر اساس دستوراتی که از مغز می‌رسد و با کمک حواس پنجگانه انجام دهند. به این ترتیب شما به صورت کلی موفق شدید که با دو سیستم سوخت رسانی در خودرو که سیستم های سوخت رسانی به صورت انژکتوری و کاربراتوری بودند به صورت کامل آشنا شوید.

 

منبع: padidehkhodro