امروز : جمعه , ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

دیسپاچینگ چیست؟

 دیسپاچینگ توزیع، وظیفه ی راهبری و کنترل شبکه های فشار متوسط و دیسپاچینگ فوق توزیع، وظیفه ی راهبری شبکه های فوق توزیع و دیسپاچینگ های منطقه ای و دیسپاچینگ ملی وظیفه ی راهبری شبکه های انتقال را بر عهده دارند.

وظایف دیسپاچینگ

شبکه های الکتریکی در سطح ولتاژ های مختلف توسط گروه های جداگانه ای کنترل و راهبری می شود. امور مربوط به راهبری شبکه ها در مرکزی تحت عنوان دیسپاچینگ صورت می گیرد. دیسپاچینگ توزیع وظیفه ی راهبری و کنترل شبکه های فشار متوسط؛ دیسپاچینگ فوق توزیع وظیفه ی راهبری شبکه های فوق توزیع و دیسپاچینگ های منطقه ای و ملی وظیفه ی راهبری شبکه های انتقال را بر عهده دارند. تمام این مراکز به صورت شیفت و در تمام ساعات شبانه روز فعال هستند. از جمله فعالیت هایی که در این مراکز صورت می گیرد کنترل بار خطوط و پست ها؛ جابجایی بار؛ اعمال خاموشی های با برنامه جهت تعمیرات؛ پیگیری حوادث و وصل مجدد برق می باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته قسمت اعظمی از کلید زنی های مربوط به رفع حوادث به صورت خودکار صورت می گیرد.
 

اهداف و شرح و ظایف دیسپاچینگ

١- پایش، نظارت، کنترل و حفظ پایداری و بهره برداری بهینه از شبکه انتقال و فوق توزیع

۲- برنامه ریزی قطعی های درخواستی جهت تعمیر، سرویس، نگهداری و توسعة شبکه انتقال و فوق توزیع - هماهنگی و نظارت بر تعمیر ، سرویس، نگهداری و توسعة سیستمهای مخابراتی

سلسله مراتب دیسپاچینگ

از آنجایی که حفظ ایمنی، پایداری،  برنامه‌ریزی و بهره ‌برداری بهینه از شبکه تولید و انتقال به عهده دیسپاچینگ ملی می‌باشد، کلیه دیسپاچینگ منطقه‌ای، نیروگاهها و کلیه پست ‌ها و خطوط ٢٣٠ و ٤٠٠ کیلوولت و نیروگاههای با ظرفیت کمتر از ١٠٠ مگاوات، با توجه به دستورالعمل شرایط تفویض اختیار از طریق دیسپاچینگ مناطق اعمال می‌گردد.

طراحی سیستم دیسپاچینگ بایستی به گونه‌ای باشد که علاوه بر منطبق بودن با ساختار شبکه برق، با ساختار فعلی وزرات نیرو و روش فعلی بهره‌ برداری همخوانی داشته باشد و در عین حال قابلیت انعطاف جهت هماهنگی با ساختارهای آتی وزارت نیرو یا روشهای بهره ‌برداری در آینده را داشته باشد.

برای اطلاع از اینکه ما در شرکت گیتی گستر چگونه میتوانیم در زمینه دیسپاچینگ به شما یاری برسانیم با کارشناسان فنی ما در تماس باشید.