امروز : یک شنبه , ۰۶ فروردين ۱۴۰۲

لجستیک و مدیریت آن چیست؟

مدیریت پروژه لجستیک بر پایه دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های فعالیت های پروژه به منظور دستیابی به هدف بهبود و فراهم نمودن راه حل های بهینه سازی قابل روئیت، استوار است.

مدیریت زنجیره تامین چیست؟

مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تامین می باشد که وظیفه برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل بهره وری ، کارایی ، ارسال و دریافت جریان و انبارش سرویس های کالا و اطلاعات مرتبط با آنها را مابین نقطه مقصد و نقطه مصرف بر اساس در نظر گرفتن نیازمندیهای مشتری بر عهده دارد .

مدیریت پروژه لجستیک بر پایه دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های فعالیت های پروژه به منظور دستیابی به هدف بهبود و فراهم نمودن راه حل های بهینه سازی قابل روئیت، استوار است .

پروژه لجستیک می تواند به دو جنبه مختلف تقسیم بندی گردد:

ور کلان نگاه به سیاست استراتژیک بر مبنای سطح اقدامات یا تشکیلات منطقه ای و قابل ملاحظه دارد و متمرکز بر استراتژی های لجستیک جهت سرفصل های بزرگ چشم انداز از قبیل مطالعات امکان سنجی درباره برنامه ریزی لجستیک و پروژه هایی با دید وسیع و استراتژیک می باشد که در نظر گرفتن موضوعات و ملاحظات متعددی را می طلبد . برای مثال ، برنامه ریزی توسعه ای برای استراتژی لجستیک آینده یک منطقه ، کاملا باید بر حوزه لجستیک کلان نگر ، بسط یابد .

سایر پیشنهادهای حرفه ای درباره مدیریت لجستیک

سایر پیشنهادهای حرفه ای درباره مدیریت لجستیک عبارت از فرآیندهای اجرایی تسکین دهنده جهت برآوردن انتظار مشتریان توسط تیم های مدیریت پروژه در هر سازمان است که موجب موفقیت یک پروژه لجستیک می شود . کلید ساختن یک سیستم لجستیک پایدار ، بازشناخت سرمایه ها در منابع انسانی و ساختارهای مدیریت ضروری مورد نیاز برای مدیریت بهره وری و کارایی این گونه سیستم هاست .

یک واحد مدیریت لجستیک ، یک ساختار مدیریتی مسوول برای سازماندهی ، پایش و پشتیبانی همه فعالیت های زنجیره تامین درون سیستم لجستیک می باشد .

از طریق یک الگوی بهبود مستمر، واحد مدیریت لجستیک ، مشکلات زنجیره تامین را شناسایی نموده و تغییراتی مرتبط با این مشکلات را گزینش و اجرا می نماید .

واحد مدیریت لجستیک ، بطور کلی بر سطوح مرکزی سازمان پایه گذاری شده که باید بطور همزمان اهداف استراتژیک و عملکردی را دنبال کند . آنها شبیه وسیله نقلیه ای می باشند که فعالیت های زنجیره تامین کالا را رسمیت می بخشند و همه عملکردهای لجستیک و مسایل پیش رو و پشت سر گذاشته فعالیت های لجستیک را شامل می گردند .

 
یک واحد مدیریت لجستیک مسولیت مسایل زیر را بر عهده دارد:

الف- مدیریت اطلاعات لجستیک

ب‌- سنجش

ج‌- پایش و ارزیابی

د‌- نظارت

ه‌- طراحی سیستم، اجرا و آموزش

و‌- هماهنگی و همکاری

 

همانطور که منابع مختلف اعلام کرده اند ، هزینه های لجستیک در حدود ۱۸ تا ۲۳ درصد هزینه های تولید را شامل می گردد . بنابراین اکثر سازمان ها با استفاده از شرکت های ۳PL و ۴PL سعی در پایین آوردن این هزینه ها دارند . کاهش این هزینه ها از کانال مدیریت پروژه های لجستیک می گذرد .

یک واحد مدیریت لجستیک با پرسنل اختصاصی و تمام وقت می تواند یک اثر ماندگار بر زنجیره تامین داشته باشد که بطور محسوس منجر به بهبود دسترسی به محصول و اجرای سیستم لجستیک جامع می گردد . به منظور بیشینه کردن سرویس دهی به مشتری بر اساس موجودیت منابع ، واحد مدیریت لجستیک برای اتصال یکپارچه مابین سطوح مختلف ، سازمان ها و عملکردها درون یک زنجیره تامین تلاش می کند .

این رویه شامل افزایش قابلیت رؤیت داده های سطوح مختلف سیستم و هماهنگی گسترده تر مابین ذی نفعان و رده های گوناگون و اتصال بهتر تقاضا با تامین ، توسط هدایت و ارزیابی داده محور، می گردد . در این راستا ایجاد چرخه حمل و نقل چند وجهی و راه اندازی هاب ها و بنادر خشک لجستیکی علاوه بر امکانات پایه ، می تواند موجب چابک شدن سیستم گردد .

منافع بکارگیری دانش مدیریت لجستیک

 1. موجودی‌های کمتر
 2. بهره‌وری بالاتر
 3. چابکی بیشتر
 4. موعدهای تحویل کوتاهتر
 5. سود بالاتر
 6. رعایت حقوق بیشتر مشتری
 7. وجود موجودی‌ها و اندازه انباشته‌ها به مقدار صحیح
 8. قابلیت مشاهده و ردگیری رخدادها
 9. کاهش هزینه‌‌ها
 10. افزایش خدمت دهی به مصرف‌کنندگان
 11. ایجاد مزیتهای رقابتی
 12. تعامل نزدیکتر با تامین کنندگان
 13. ایجاد فرصت برای خرید مقادیر زیاد و با هزینه کمتر
 14. ایجاد مرجع پاسخگویی
 15. توانایی اجرای دقیق سیستم‌ها به صورت ترکیب

 

منبع: iranexco.com