امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

چگونه از واقعی بودن عدد کیلومتر شمار خودرو مطمئن شویم

مقدار استفاده ی صاحب ماشین از وسیله نقلیه اش تنها با عدد کیلومتر شمار مشخص نمی شود بلکه با استهلاک ادوات دیگر مانند موتور، صندلی ها و صندوق عقب نیز مشخص میگردند.

عدد واقعی کیلومتر شمار خودرو

روش اول دستیابی به عدد واقعی کیلومتر شمار خودرو

کم کردن عدد کیلومتر شمار ها بیشتر در خودرو های قدیمیو آنالوگ اتفاق می افتد. اگرچه در صورتی که خودروی مورد نظر از کامپیوتر مرکزی یا ECU بهره مند باشد، میتوان با متصل کردن آن به سیستم های کامپیوتری از کیلومتر یا millage واقعی وسیله نقلیه مطلع شد. در صورتی که ماشین دارای ECU نباشد با یک ترفند ممکن است به نتیجه برسید. بسیاری از کارگاه های تعویض روغن پس از ریختن روغن نو داخل خودرو یک برچسب مربوط کیلومتر بعدی که روغن ماشین دوباره باید تعویض شود را به موتور میچسبانند. در صورتی که شما کاربران هاو کن یو این برچسب را دیدید ترفند شما عمل کرده و کیلومتر واقعی خودرو را در میابید. در غیر این صورت از روش های پایین استفاده کنید.
روش دوم: به واضحات توجه کنید

مقدار استفاده ی صاحب ماشین از وسیله نقلیه اش تنها با عدد کیلومتر شمار مشخص نمی شود بلکه با استهلاک ادوات دیگر مانند موتور، صندلی ها و صندوق عقب نیز مشخص میگردند. از صاحب پیشین ماشین بخواهید که اجازه سواری خودرو را نیز به شما بدهد. با وارد شدن به کابین نگاهی به پدال ها، فرمان و سردنده بیاندازید. مطمئنا اگر عدد کیلومتر بیشتر از انتظار شما باشد خواهید دانست. به عنوان مثال اگر خودرو مدل ۱۳۹۰ باشد و به گفته صاحب ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد دارد این ادعا، احتمالا ادعایی غلط است. چراکه سطح فرمان، دنده و پدال گاز بیشتر از این مقدار سائیده شده است. علاوه بر این میتوانید با بررسی لاستیک های خودرو و همچنین با تحقیقاتی دقیق تر سائیدگی اجزا و ادوات موتور را بررسی کرده به نتیجه ای قابل اطمینان تر در خصوص کارکرد واقعی ماشین دست یابید.

روش سوم

در صورتی که خودرویی که شما کاربران هاو کن یو قصد خرید آن را دارید مجهز به اودومتر یا کیلومتر شمار آنالوگ و قدیمی است با نگاهی دقیق تر به این شمارنده میتوانید صحت اظهارات راننده قبلی را تصحیح یا رد کنید، بدین صورت که، د صورتی که شمارنده ها (عدد یکان، دهگان و…) در یک خط باشند و تمام اعداد آن قابل خواندن، در نتیجه احتمالا عدد شمارنده دستکاری نشده است.

نکته
با توجه به دکمه ای که نزدیک کیلومتر شمار خودرو های آنالوگ وجود دارد (و میتواند کیلومتر را صفر کند) میتوان گفت کار تشخیص به قدری سخت تر شده است. البته در صورتی که داشبورد باز شده و کیلومتر شمار خارج شود میتوان مقدار واقعی را تشخیص داد.

 

منبع: هاو کن یو