امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

یکپارچه سازی اطلاعات با نرم افزار مدیریت ناوگان

اگر شما هم در کسب و کارتان از تعدادی خودرو مخصوص حمل و نقل کالا استفاده میکنید، اطلاعات به دست آمده از ردیاب نصب شده بر روی خودروها، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم های مدیریتی بهتری در مواقع لزوم بگیرید. بسیار مهم می باشد که شما تامین کننده ای را انتخاب نمایید که نرم افزار ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان آن، روشهای متفاوتی را جهت برقراری ارتباط پشتیبانی کند و محدودیتی در این زمینه نداشته باشد.

یکپارچه سازی اطلاعات نرم افزار ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان

بزرگترین مزیت یکپارچه سازی اطلاعات این است که شما نیاز به استفاده از چند سیستم مختلف نخواهید داشت و با یک نرم افزار یکپارچه ، تمام اطلاعات مورد نیاز شما در دسترس خواهد بود.

نمونه هایی از تلفیق اطلاعات سیستم مدیریت ناوگان:

دریافت اطلاعات و نمایش آنها در نرم افزار ردیابی خودرو ها : با دریافت و ارسال اطلاعات محدوده جغرافیایی خودروها و لیست مشتریانی که خودرو میبایست به آنها مراجع کند به نرم افزار مدیریت ناوگان، شما به راحتی میتواند با مشاهده مسیر و مکان های توقف ، عملکرد خودرو را ارزیابی نماید.

ارسال اطلاعات مسیر پیموده شده به نرم افزارهای تعمیر و نگهداری

استفاده از نرم افزارهای تعمیر و نگهداری خودروها در ناوگان های بزرگ: یکی از اساسی ترین پارامترهای ورودی مورد نیاز این نرم افزارها، کیلومتر حرکتی خودروها میباشد. در صورت نصب ردیاب خودرو ، کیلومتر حرکتی خودرو میتواند از نرم افزار مدیریت ناوگان به سیستم تعمیر نگهداری ارسال شود.

دریافت اطلاعات مکانی و جغرافیایی

تصمیم گیری براساس اطلاعات مکان جغرافیایی مشتریان و محدوده های جغرافیایی تعریف شده برای هر خودرو ( لجستیک)

دریافت اطلاعات مالی مشتریان

ارسال اطلاعات مالی مشتریان به نرم افزار مدیریت ناوگان برای سنجش میزان فروش بهتر در منطقه های جغرافیایی!

نرم افزار مدیریت ناوگان تایید شده

در هنگام انتخاب تامین کننده مناسب ردیاب خودرو و سیستمهای مدیریت ناوگان ، توجه به امکان برقراری ارتباط نرم افزار ردیابی خودرو با دیگر سیستم ها، راحتی کار در هنگام برقراری ارتباط و آنلاین بودن اطلاعات بسیار مهم میباشد.