امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

آیا تا به حال درباره دقت GPS خود فکر کرده اید؟

تروپوسفر و یونوسفر می توانند سرعت انتشار یک سیگنال GPS را تغییر دهند. با توجه به شرایط جوی، سیگنال های ماهواره ای از طریق راه خود به سطح زمین منتقل می شود. به منظور رفع این مشکل، GPS  می تواند از دو فرکانس جداگانه برای کم کردن میزان خطا استفاده کند.  بسته به شرایط، خطای GPS در این روش تا 5 متر کاهش پیدا میکند.

اشتباهات GPS که می تواند شما را از موقعیت یابی دقیق دور کند، چیست؟

یک گیرنده  GPS که به درستی طراحی شده باشد میتواند در 95% مواقع به دقت افقی 3 متر یا دقتی بالاتر و دقت عمودی 5 متر یا دقتی بالاتر، برسد. سیستم های گیرنده GPS پیشرفته تر حتی می توانند خطایی کمتر از یک متر داشته باشند.

GDOP / PDOP - / موقعیت رسوب دقت
GDOP  رقت هندسی دقیق یا PDOP رقت دقیق موقعیت خطایی را که ناشی از موقعیت نسبی ماهواره های GPS است، توصیف می کند. از دیدگاه ناظر، اگر ماهواره ها در آسمان پخش شوند، گیرنده GPS دارای یک GDOP خوب است. اما اگر ماهواره ها به طور فیزیکی به هم نزدیک شوند، شما GDOP ضعیفی دارید و این باعث کاهش کیفیت موقعیت یابی جغرافیایی می شود.

انعکاس اتمسفر
تروپوسفر و یونوسفر می توانند سرعت انتشار یک سیگنال GPS را تغییر دهند. با توجه به شرایط جوی، سیگنال های ماهواره ای از طریق راه خود به سطح زمین منتقل می شود. به منظور رفع این مشکل، GPS  می تواند از دو فرکانس جداگانه برای کم کردن میزان خطا استفاده کند.  بسته به شرایط، خطای GPS در این روش تا 5 متر کاهش پیدا میکند.

چندگانه

یکی از دلایل خطای احتمالی در محاسبات GPS، اثر چندگانه است،  چندگانه زمانی اتفاق می افتد که سیگنال ماهواره ای GPS با ساختمانهای بلند و کوه ها و ... برخورد داشته باشد . در واقع، گیرنده GPS یک سیگنال را دو بار در محدوده های مختلف تشخیص می دهد. با این حال،  اثر این خطا زیاد نیست و ممکن است تا یک متر خطا در موقعیت یابی ایجاد کند.

زمان و مکان ماهواره ای (کوتاه)

دقت یک ساعت اتمی ماهواره GPS یک نانو ثانیه برای هر تیک ساعت است. با استفاده از سیگنال های زمان در مدار، گیرنده های GPS بر روی زمین می توانند موقعیت های دقیق را بدست آورند. اما با توجه به عدم صحت ساعت اتمی ماهواره هماهنگ شده، این خطا می تواند در اندازه گیری موقعیت تا 2 متر یا بیشتر اثر بگذارد.

اطلاعات فصلی حاوی اطلاعاتی درباره مکان خاص ماهواره هاست، اما اگر مکان دقیق خود را در یک زمان مشخص بدانید، این می تواند یک منبع خطا باشد.


در دسترس بودن انتخابی

قبل از ماه می سال 2000، دولت ایالات متحده، کد های مبهم متنوعی را به سیستم موقعیت یابی جهانی (برای امنیت نظامی) اضافه میکرد که با این روش عمدا دقت GPS را کاهش دهد. در این مورد که به آن "در دسترس بودن انتخابی" گفته می شود، سیگنال ها موقعیت را با 50 متر خطا به صورت افقی و 100 متر به صورت عمودی نشان می دادند.  اما پس از سال 2000، سوئیچ دسترسی خطای انتخابی خاموش شد.

اصلاح دیفرانسیل  GPS

 GPS با دو گیرنده دقت بهتری دارد، زمانی که گیرنده GPS، سیگنال ماهواره ای خود را تشخیص دهد، می تواند در موقعیت یابی دقیق تر عمل کند. در واقع این ایده اصلی یک سیستم تقویت ماهواره ای (SBAS) است و می تواند دقت GPS را با خطای زیر یک متر افزایش دهد.

بهبود دقت GPS

HDOP / PDOP، اثرات خطای چندگانه و خطای اتمسفر برخی از منابع برروی  GPS هستند که می توانند دقت GPS را کاهش دهند. اما باید توجه داشت با خاموش شدن "سوئیچ دسترسی انتخابی" خطا در موقعیت یابی GPS بسیار کاهش داشته است و با تکنیک خط دیفرانسیل GPS و ماهواره مبتنی بر سیستم تقویت  (SBAS)، موقعیت یابی با خطای کمتر از یک متر امکان پذیر شده است .