امروز : شنبه , ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

روشی برای عوض کردن باتری خودرو

باتری را از روی سینی آن بردارید و بیرون بیاورید. باتری ماشین سنگین است و برای احتیاط آنرا از قسمت زیری تگه دارید

چگونه باتری ماشین را خودمان تعویض کنیم

با موتور خاموش، کاپوت ماشین را بالا بزنید و باتری را پیدا کنید. سپس کابل منفی (معمولا سیاه) را از باتری جدا کنید. برای این کار باید مهره آنرا با آچار یا انبردست شل کنید.

سپس کابل مثبت (معمولا قرمز) را با روش مشابه از باتری جدا کنید.
 

با استفاده از آچار گیره باتری را جدا کنید.
 

سپس باتری را از روی سینی آن بردارید و بیرون بیاورید. باتری ماشین سنگین است و برای احتیاط آنرا از قسمت زیری تگه دارید.
 

با استفاده از آب و فرچه سیمی محل باتری را تمیز نمایید.
 

سپس به همین صورت گیره های محل اتصال کابل با باتری را تمیز کنید تا اتصال بهتر بین آن با باتری برقرار شود.
 

سپس باتری نو را در محل آن قرار داده گیره نگهدارنده آنرا ببندید. سپس کابل مثبت را متصل نموده و بعد از آن کابل منفی را در جای خود محکم کنید.

نکات و هشدارها

در هنگام کار با باتری مراقب باشید در صورتی که از باتری تر استفاده می نمایید بر روی پوست یا لباس شما نریزد.

در اتصال قطبهای مثبت و منفی خودرو دقت کنید چون در غیر این صورت می تواند به سیستم برقی خودرو شما آسیب وارد کند.

 

منبع: phow.ir