امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

چگونه تسمه خودرو را عوض کنیم

با آچار سوکت، کمی قرقره کشنده را شل کنید. در بعضی از ماشین ها ممکن است لازم باشد با آچار سوکت، قرقره را به پایین فشار داده تا کشش از روی تسمه برداشته شود.

آموزش عوض کردن تسمه در خودرو

دقت کنید که ماشین را در محلی با سطح صاف پارک کرده باشید. کاپوت را باز کنید.
قرقره کشنده را که تقریبا در وسط موتور قرار دارد پیدا کنید. این قرقره در هر خودرویی با دیگری تفاوت دارد.
با آچار سوکت، کمی قرقره کشنده را شل کنید. در بعضی از ماشین ها ممکن است لازم باشد با آچار سوکت، قرقره را به پایین فشار داده تا کشش از روی تسمه برداشته شود. زمانی که قرقره درآمد، قرقره به عقب می جهد و دوباره به جای خود برمی گردد.
تسمه را از قرقره ها درآورید. همیشه به خاطر بسپارید که تسمه به کدام جهت روی قرقره ها قرار گرفته بود.
تسمه جدید را روی قرقره ها قرار دهید. تصویری از تسمه رسم کنید، که به کمک آن بتوانید مسیر قرار گرفتن تسمه را بفهمید.
تسمه را روی قرقره ی کشنده قرار دهید و با آچار سوکت سفت کنید. اگر قرقره از نوع فشاری بود، حتما حواستان باشد که آن را به پایین فشار دهید. قرقره کشنده را زمانی که تسمه روی آن قرار گرفت، رها کنید.
ماشین را روشن کنید و ۵ دقیقه صبر کنید تا تسمه روی جایگاهش ثابت شود.

 

منبع: phow.ir