امروز : شنبه , ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

مدیریت ناوگان و گزارشات کاربردی

در گزارشات مدیریت ناوگان با تعیین بازه زمانی دلخواه، همچنین انتخاب خودرو های دلخواه و مشخصات خودرو ها، مشخصات خاص رانندگان و بسیاری از پارامترهای دیگر، خروجی لازم شما ارائه می شود.

گزارشگیری در سیستم مدیریت ناوگان

بدیهی است که یکی از مهمترین ویژگی های سیستم مدیریت ناوگان گرفتن گزارش از عملکرد خودرهای حمل و نقل است. این گزارشات سبب می شوند که اشتباهات انسانی در گزارشگیری و ثبت اعداد و ارقام به شکل چشمگیری کاهش داشته باشد.  ولی وجه تمایز گزارشگیری در نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون با سایر نرم افزار های مدیریت ناوگان ایجاد گزارشات شخصی سازی شده است. شما میتوانید صدها مدل گزارش منحصر به فرد داشته باشید تا شما را در امر مدیریت ناوگان یاری کنند.

در گزارشات معمول با تعیین دلخواه بازه زمانی، همچنین انتخاب خودرو های دلخواه و مشخصات خودرو ها، مشخصات خاص رانندگان و بسیاری از پارامترهای دیگر، خروجی لازم شما ارائه می شود. این گزارشات در تمامی نرم افزار های مدیریت ناوگان وجود دارند اما قابلیت ویژه نرم افزار ویالون همانطور که گفته شددر تعیین گزارشات خاص و یا ترکیب چند گزارش است.

گزارشی کامل از وضعیت خودرو با ارائه اطلاعات دقیقی از مدت زمان روشن بودن خودرو، مدت زمان توقف خودرو، میزان جابجایی بر حسب کیلومتر، میزان حداکثر سرعت، میزان مصرف سوخت و …این گزارشات به بررسی هرچه بهتر وضعیت خودروهای ناوگان کمک بزرگی خواهد کرد.

در این گزارشات مدیران میتوانند میزان دقیق مصرف سوخت، میزان دقیق ساعات توقف خودروها، مدت زمان خاموش بودن خودرو و … را بررسی کرده و برنامه ای برای کنترل  مصرف سوخت در طی بازه زمانی تعیین کنند.

در این گزارشات سعی شده تا با ارائه تمامی اطلاعات ناوگان به صورت یکپارچه و منظم، آخرین آمار وضعیت ناوگان در اختیار مدیران قرار گیرد.

در برخی از گزارشات (با صلاحدید مدیران و تعریف این گزارشات) مشخصات خودرو و راننده نمایش داده شده و همچنین آخرین وضعیت باطری خودرو، دزدگیر، محل فعلی خودرو و …  نمایش داده می شود تا مدیران نظارت کاملی بر روی خودرو ها داشته باشند.

یکی از ویژگی های این نوع گزارشات این است که مشخصات کاملی از ناوگان در اختیار مدیران قرار می گیرد و با بررسی این گزارشات مدیران و رانندگان میتوانند راه حل های موثری برای کاهش هزینه و ها و بهره وری بیشتر از خودروها ارائه دهند.