امروز : جمعه , ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

سیستم مدیریت ناوگان در خدمت مدیران

هدف از مدیریت ناوگان، نظارت بر عملکرد ناوگان و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه به منظور افزایش بهره وری و کمک به کسب و کار است.

سیستم مدیریت ناوگان همراه مدیران سازمانهای حمل و نقل

هر سازمانی که نیاز به وسایل نقلیه تجاری دارد، به نوعی با عملیات ناوگان و مدیریت ناوگان سروکار خواهد داشت. هدف از مدیریت ناوگان، نظارت بر عملکرد ناوگان و ارائه راهکار تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه به منظور افزایش بهره وری و کمک به کسب و کار است. مدیران ناوگان مسئولیت نظارت بر فعالیت های ناوگان را بر عهده دارند و ممکن است به مسئولیت هایی که شامل تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، نظارت بر مصرف سوخت و هزینه های سوخت، مدیریت رانندگان، برنامه ریزی مسیر، و اجرای هر برنامه ای که باعث افزایش بهره وری شرکت می شود هم کنترل داشته باشند.

شرکت های مدیریت ناوگان اغلب از نرم افزارهای مخابراتی خودرو یا نرم افزار مدیریت ناوگان مانند ویالون استفاده می کنند تا کارایی ناوگان را افزایش دهند و به کاهش هزینه های عملیاتی کمک کنند.

سیستم مدیریت ناوگان حمل و نقل

یک مدیر ناوگان چه کار می کند؟
ایمنی راننده

یک چالش عمده برای شرکت های ناوگان یا هر مدیر ناوگان ایمنی راننده هاست. اطمینان از رانندگی مطمئن و ایمن میتواند دشوار باشد، به ویژه هنگامی که مدیران ناوگان صدها کیلومتر از وسیله نقلیه دور هستند. مدیران ناوگان با راهکار رانندگی مطمئن می توانند به سادگی رانندگی رانندگان را زیر نظر بگیرند و میزان سرعت خودرو، ترمزهای ناگهانی و شتابگیری هر راننده را کنترل و مدیریت کنند.

حفظ راننده

داشتن یک راننده متعهد و حرفه ایی در صنعت حمل و نقل همیشه دغدغه مدیران بوده است، بنابراین جلب رضایت راننده ایی که امتحان خود را پس داده است اهمیت زیادی دارد. مدیران ناوگان با ایجاد برنامه های حمایت کننده، بهبود شرایط کار و یا ایجاد اعتماد بین راننده و مدیران، به رویکردهای متفاوت نگاه می کنند تا مطمئن شوند رانندگان از کار خود راضی هستند.

ردیابی ناوگان

برای اطمینان از ایمنی راننده، مدیران ناوگان باید دقیقا بدانند که وسایل نقلیه فردی در هر زمان خاصی هستند. اگر چه این ممکن است به اندازه کافی ساده به نظر برسد، ردیابی محل خودرو می تواند یک چالش بزرگ باشد که آیا ناوگان شامل 5 وسیله نقلیه یا 5000. مدیران ناوگان اغلب بر تکنولوژی GPS و سایر سیستم های ردیابی GPS متکی هستند تا بدانند کجا وسایل نقلیه خود را می بینند و دید بیشتری را در عملیات ناوگان خود و ایمنی خودرو افزایش می دهند.

کاهش هزینه

یکی از مهمترین مزایای استفاده از سیستم مدیریت ناوگان کاهش هزینه های غیر ضروری است. سیستم مدیریت ناوگان راهکاری است برای تعیین راه حل های صرفه جویی در هزینه و کمک به افزایش بهره وری شرکت است.