امروز : چهارشنبه , ۰۹ آذر ۱۴۰۱

Navtelecom

Navtelecom company is a russian manufacture and developer of GLONASS/GPS hardware for vehicle and asset tracking. They are regular participants of specialised trade shows and conferences, where their tracking solutions are in high demand. All the equipment meet the government standarts and certification. The company cooperates with many software providers and is looking for new partners.

شرکت  Navtelecom یک تولیدکننده روسی و توسعه دهنده سخت افزار GLONASS / GPS برای ردیابی وسیله نقلیه است. شرکت Navtelecom  به طور منظم از نمایشگاه های تخصصی و کنفرانس هایی که راه حل های ردیابی در آنها مطرح میشود دیدن میکند و در بسیاری از آنها شرکت مستمر دارد. تمام تجهیزات Navtelecom مطابق با استانداردهای دولتی و صدور گواهینامه می باشد. این شرکت با بسیاری از ارائه دهندگان نرم افزار همکاری می کند و به دنبال شرکای جدید است.