امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

کیلومترشمار ردیاب

از آنجا که موقعیت‌های دریافتی از ماهواره های موقعیت یاب در محاسبه مسافت پیموده شده می تواند معیار مناسبی برای اندازه‌گیری مسافت طی شده ‌باشد، می‌توان زمان انجام کلیه سرویس‌های لازم را برای هر خودرو مشخص کرد.

کیلومتر شمار دستگاه‌های ردیاب

شرکت گیتی گستر با بهره گیری از دستگاه‌های GPS ، سیستم مدیریت ناوگان ویالون  و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ‌بستری امن‌، دقیق و مطمئن برای مدیران حوزه‌های مختلف کاری جهت پایش و کنترل وسایل نقلیه ‌ایجاد کرده است. یکی از راه های کاهش هزینه‌ در مدیریت ناوگان، نگهداری خودرو‌ها در وضعیت مطلوب و انجام به موقع سرویس‌های دوره‌ای است.

از آنجا که موقعيت‌های دريافتي از ماهواره های موقعيت ياب در محاسبه مسافت پیموده شده می تواند معیار مناسبی برای اندازه‌گیری مسافت طی شده ‌باشد، می‌توان زمان انجام کلیه سرویس‌های لازم را برای هر خودرو مشخص کرد.

در سیستم‌های مدیریت ناوگان برای محاسبه مسافت طی شده از کیلومتر شمار مجازی که اصطلاحاً اودومتر (odometer)  نامیده می‌شود، استفاده می‌گردد.  

الگوریتم کیلومترشمارها، به قطر تایرها وابسته است. به همین خاطر، نصب تایر و رینگ نامناسب و غیراستاندارد، باعث تغییر در تعداد چرخش تایر شده و در ادامه، مسافت غیرواقعی توسط کیلومترشمار ثبت می‌شود.

کیلومتر شمارهای مجازی در دستگاه های ردیاب به عنوان یک ورودی / خروجی برای اندازه گیری مسافت پیموده شده استفاده می‌شوند. وقتی ردیاب حرکت را تشخیص میدهد، کیلومتر شمار شروع به شمارش مسافت با استفاده از سیگنال می‌کند. در هر ثانیه موقعیت فعلی وسیله را بررسی کرده و تفاوت فاصله موقعیت حال را با موقعیت قبلی محاسبه می‌کند. در واقع GPS فاصله بین مختصات دو نقطه را اندازه گیری می‌نماید. موقعیت متحرک همراه با مقدار کیلومتر طی شده به مرکز کنترل منتقل می‌شود.

 کاربردهای کیلومتر شمار مجازی

همانطور که توضیح داده شد کیلومتر شمار مجازی برای محاسبه میزان مسافت طی شده توسط متحرک در دستگاه‌های ردیاب در نظر گرفته شده است و این مسافت طی شده با توجه به نیاز شما و همچنین قابلیت‌های نرم افزار ردیابی دارای کاربردهایی به شرح ذیل می‌باشد:

سرویس و نگهداری خودرو:

با استفاده از مسافت محاسبه شده توسط اودومتر می‌توان در صورتی که نرم افزار ردیابی دارای ماژول سرویس و نگهداری خودرو باشد برای هر خودرو به صورت جداگانه زمان‌هایی را جهت تعویض فیلتر، مراجعه به تعمیرگاه و ... تعریف نموده و در زمان مقرر هشدار دریافت نمایید.

محاسبه میزان سوخت مصرفی خودرو

محاسبه حقوق و دستمزد رانندگان

کیلومترشمار، کارکرد خودرو را ثبت می‌کند

کیلومتر شمار خودروها، با حرکت کردن خودرو و ثبت مسافت، کار می‌کند

مهم‌ترین عامل مرتبط با کیلومتر شمار، تایرها و بخصوص تایرهای جلو است