امروز : جمعه , ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

مدیریت حمل و نقل: تجزیه و تحلیل داده

این مطلب در مورد چگونگی کاهش هزینه های مدیریت ناوگان است، حتی اگر وسایل نقلیه شما از قبل به ترانسفورماتور مجهز شده باشند.

چگونگی کاهش هزینه های مدیریت ناوگان

مطمئن هستیم که شما برای به دست آوردن هزار تومان کاری انجام نمیدهید اما اگر با استفاده از سیستم ردیابی ناوگان هر ساعت هزار تومان صرفه جویی کنید، خیلی زود میتوانید آیفون Xr بخرید. این فقط یک شوخی بود چرا که شما با استفاده از سیستم مدیریت ناوگان سود اقتصادی بیشتری نصیبتان خواهد شد.

این مطلب در مورد چگونگی کاهش هزینه های مدیریت ناوگان است، حتی اگر وسایل نقلیه شما از قبل به ترانسفورماتور مجهز شده باشند.

سیستم مدیریت ناوگان(نظارت)برای مشتریان، دو مشکل اصلی را رفع می کند:

1. نظارت بر مصرف سوخت و مسافت پیموده شده

با تغییر دادن سنجش اتوماتیک سوخت، می توان از یک وسیله نقلیه در یک ماه  120 لیتر سوخت سرقت کرد. مشتری دارای 845 کامیون است که به معنای از دست دادن 100000 لیتر است.

2. کنترل بهره برداری

با رانندگی بی پروا (رعایت نکردن سرعت مجاز و شتابگیری های بی دلیل و ترمزهای ناگهانی و ...) سالانه هزاران حادثه رخ می دهد. تصادف علاوه بر یک تجزیه بحرانی، گاهی یک زیان مالی سنگین است. این بدان معنی است که خودروی شما برای چند روز نمی تواند برای شرکت شما مفید باشد(تصادف=حامل فعالیت های حمل و نقل را متوقف می کند).

با استفاده از سیستم مدیریت ناوگان، مدیران شرکت ها و سازمانها می توانند از ابزارهای جدیدی برای کاهش هزینه ها بهره ببرند. ما اسم یکی از این ابزارها را Wialon گذاشته ایم.

اولین گام، تهیه به Wialon

گام دوم، پیاده سازی سیستم جدید در فرآیندهای کسب و کار مشتری

گام سوم، خواندن داده ها از CAN خودرو

داده ها از  CAN خودرو دریافت و با فرمتی یکنواخت به Wialon ارسال می شود. علاوه بر این، Wialon تمام پارامترها را به ERP مشتری با استفاده از API ارسال می کند. به این معنی، که داده ها برای حسابداری شرکت در لحظه قابل دسترسی هستند.

 چند مورد کلی که سیستم مدیریت ناوگان Wialon کنترل می کند:

کنترل مصرف سوخت

کنترل زمان تعمیر و نگهداری خودرو

کنترل محدوده جغرافیایی و یا حصار جغرافیایی

کنترل انواع سنسورها (وزن، شتاب، ارتفاع، دما، درب و...)

کنترل رانندگی مطمئن

و . . .

هرکدام از این قابلیت های سیستم مدیریت ناوگان میتواند به تنهایی رضایت مشتریان شما را جلب کند و این یعنی سود بیشتر در کسب و کار شما، همانطور که پیش از این گفته شد، هزینه استفاده از سیستم مدیریت ناوگان نوعی پس انداز و صرفه جویی است و راهی برای کسب درآمد بیشتر.