امروز : سه شنبه , ۰۴ مهر ۱۴۰۲

دستگاه AVL چیست؟

AVL یا سیستم تعیین موقعیت وسایل نقلیه به صورت اتوماتیک به معنی ردیابی، ردگیری، و کنترل اتوماتیک وسایل نقلیه به صورت مشاهده همزمان در زمان واقعی (Online) یا مشاهده غیر همزمان در زمان غیر واقعی (Off Line) می باشد که ترکیبی از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و سیستم های مخابراتی می باشد.

دستگاه AVL چه کاربردی دارد؟

در حال حاضر مدیریت استفاده صحیح از منابع و امکانات موجود یکی از مهمترین پارامترهای مدیریتی است. سیستمهای تعیین موقعیت و ردیابی (AVL) در حال حاضر در سطح جهان از کاراترین وسایل برای مدیریت بهینه ناوگان وسایل متحرک بشمار می آید که در سطح وسیعی از کاربردهای نظامی و غیرنظامی در حال استفاده می باشد. این سیستمها با اتکا به اصل تعیین موقعیت متحرک بصورت لحظه ای ابزار بسیار قوی برای هدایت و کنترل ناوگان تحت مدیریت می باشد.

امروزه با استفاده از این سیستم مدرن جهت ردیابی، رهیابی ، ره گیری، کنترل، و نمایش مسیر حرکت وسایل نقلیه متحرک و یا اعمال برخی عملیات امنیتی و همچنین متوقف نمودن وسایل نقلیه از دور و مشاهده مسیر حرکت با دقت بالا بر روی نقشه های شهری، منطقه ای، کشوری و حتی جهانی با جزئیات، و نمایش آنها بر روی صفحه مونیتور کامپیوتر مرکز، می توان استفاده نمود. با استفاده از این سیستم شما در هر لحظه می توانید مشاهده نمایید وسیله نقلیه متحرک مورد نظر (قطار، اتومبیل،کامیون، وسایل نقلیه امدادی، موتورسیکلت و …) در چه مختصات جغرافیایی ( طول، عرض و ارتفاع) و یا چه محلی از خیابان و کوچه روی نقشه های مختلف در حال حرکت یا متوقف می باشند.

همچنین می توانید از نحوه و کیفیت حرکت وسیله نقلیه مانند سرعت، جهت حرکت، زمان های توقف، حداقل و حداکثر سرعت طی شده، مسافت پیموده شده و تمامی پارامترهای حرکتی مطلع گردید.

با استفاده از این سیستم پیشرفته ،کنترل کامل وسیله نقلیه امکان پذیر گشته و امکان اعمال روشهای مدیریتی صحیح، برنامه ریزی دقیق و تدابیر امنیتی با ضریب بسیار بالا مقدور می باشد. استفاده از این نوع سیستم امروزه در جوامع پیشرفته معمول بوده و راهکارهای بسیار مناسبی را در اختیار مدیران قرار می دهد.

AVL یا سیستم تعیین موقعیت وسایل نقلیه به صورت اتوماتیک به معنی ردیابی، ردگیری، و کنترل اتوماتیک وسایل نقلیه به صورت مشاهده همزمان در زمان واقعی (Online) یا مشاهده غیر همزمان در زمان غیر واقعی (Off Line) می باشد که ترکیبی از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و سیستم های مخابراتی می باشد.

 

منبع: gistech.ir