امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

Autolocator Satellite X

معرفی دستگاه

این محصول توسط Megapage تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
tcp
Communication via TCP