امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

Autoscan GPS

معرفی دستگاه

این محصول توسط Micro Line تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP