امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

Aplicom A1 MAX

معرفی دستگاه

این محصول توسط Aplicom تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

3g
3G
bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
multiple_servers
Sending data to multiple servers
odometer
Built-in odometer
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
eco_drv
ECO driving
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP