امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

Auto Leaders AL-900E

معرفی دستگاه

این محصول توسط Auto Leaders تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP