امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

MyGPS-M1

معرفی دستگاه

این محصول توسط MyGPS تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP