امروز : چهارشنبه , ۰۹ آذر ۱۴۰۱

GPS-1200

معرفی دستگاه

این محصول توسط C2STEK تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
tcp
Communication via TCP