امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

TZ-TT18

معرفی دستگاه

این محصول توسط T-Zone تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
lbs
LBS
tcp
Communication via TCP