امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

Navi-Track 257

معرفی دستگاه

این محصول توسط Navitrack (Navika) تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
multiple_servers
Sending data to multiple servers
adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP
alert_id
Type of alert:
1 - Ignition
2 - SOS(if enabled)
3 - Digital I/P 3
4 - Digital I/P 4
5 - Main power disconnection
7 - Over speed
10 - Tampering
11 - Harsh Acceleration
12 - Harsh Braking
alert_value
Alert Value
packet_type
Packet type:
1 - Periodic
2 - Alert packet
3 - Distance
4 - Angle
packet_status
Packet status:
L - live packet
S - stored packet
mileage
Distance travelled
gsm
GSM signal strength
battery (%)
Battery percentage
battery_charg_stat
Battery charging status:
0 - not charging
1 - charging
pwr_supp_stat
Power supply status:
0 - Power supply not present
1 - Power supply present
ignition
Ignition / Digital input1 Status
adc1
Analog input1
fuel_volume (L)
Fuel value