امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

Wetrack 140

معرفی دستگاه

این محصول توسط Shenzhen Concox تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

vendor_id
Vendor identification header
vehicle_reg_num
Mapped vehicle registration number
fw_version
Indicates Firmware Version running in the device
prot_version
Communication protocol identifier
packet_type
Packet type
packet_status
Packet status
mess_id
Message ID
gps_fix
1 = GPS fix Valid
0 = GPS fix Invalid
pdop
Positional dilution of precision
hdop
Horizontal dilution of precision
operator_name
Name of network operator
ign
Ignition status
battery_status
0=Vehicle Battery disconnected
1=Vehicle Battery reconnected
pwr_ext (V)
Main input voltage
pwr_int (V)
Internal battery voltage
emergency_status
Emergency status
tamper_alert
Tamper Alert:
C = Cover Closed
O= Cover Opened
frame_num
Sequence number of the messages
delta_distance
Distance in meters
bat_percent (%)
Indication for the internal battery charge in percentage
low_bat_percent (%)
Indication for the low battery alert generated in percentage
memory_percent# (%)
Indicates flash memory used by server # in percentage
ign_on_interval (sec)
Ignition ON Interval time in seconds
ign_off_interval (sec)
Ignition OFF Interval time in seconds
distance (m)
Distance calculated from previous GPS data in meters
provider
G - Fine GPS
N - Coarse GPS or data from the network
reply_num
The mobile number to which test response needs to be sent.