امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Cellocator CR200

معرفی دستگاه

این محصول توسط Pointer Telocation تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.