امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

GTMS 7220

معرفی دستگاه

این محصول توسط GlobalTelematics تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP