امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Suntech ST300

معرفی دستگاه

این محصول توسط Suntech تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP
alert_id
Alert type
cell_id
Cell tower ID
h_meter
Driving hour-meter
ign
Ignition On/Off
lac
Location area code
mileage (meter)
Odometer value
mode (meter)
Parking/Driving status
msg_num
Message number
msg_type
Report type.1 - is real time, 0 - is storage
pwr_ext
Power supply external battery
pwr_int
Power supply internal battery