امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

Xeelectech XE209C

معرفی دستگاه

این محصول توسط XE Electronic Technology تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

magnetic
Magnetic mounting
valid
Effective mark of data: 1 - effective, 0 - invalid
tracker_status
Tracker status
mcc
Country Code
mnc
Network Code
lac
Location Area Code
cell_id
Cell ID