امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

TZ-AVL11

معرفی دستگاه

این محصول توسط T-Zone تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
ibutton
Driver identification
lbs
LBS
tcp
Communication via TCP