امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

Glonass ASK Tracker

معرفی دستگاه

این محصول توسط ?????? ???????? «???» تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
sms_in
SMS sending of data
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP