امروز : دوشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۱

Teltonika FM3612

معرفی دستگاه

این محصول توسط Teltonika تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

3g
3G
bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
odometer
Built-in odometer
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP