امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

سقوط تاریخ ساز فضایی

  فضاپیمای Genesis ماموریت خود را با موفقیت در فضا انجام داد اما چتر محموله فرودش هنگام بازگشت به زمین باز نشد و در صحرای یوتای آمریکا سقوط کرد.

فضاپیمای جنسیس سال 1380 با هدف جمع آوری ذراتی از بادهای خورشیدی و بازگرداندن آنها به زمین به فضا پرتاب شد. این فضاپیما ماموریت خود را با موفقیت در فضا انجام داد اما چتر محموله فرودش هنگام بازگشت به زمین باز نشد و در صحرای یوتای آمریکا سقوط کرد. دانشمندان این ماموریت اعلام کردند نزدیک 70 درصد از نمونه های جمع آوری شده به کلی نابوده شده اند. این در حالی بود که وزن کل این نمونه ها بین 10 تا 20 میکروگرم برآورد می شد؛ یعنی حدود هزار برابر سبک تر از وزن یک پشه!