امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

سهمیه بندی بنزین به زودی اجرایی می شود

کسانی که که خودرو دارند و در خیابان ها تردد می کنند در حال صرف هزینه هستند. باید به سمت واقعی کردن قیمت ها حرکت کنیم که این گامی رو به جلو است برای اینکه در حق افرادی که خودرو ندارند

اجرای سهمیه بندی بنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که مجلس در برنامه ششم مجوز اعمال سهمیه بندی را به دولت داده اما اینکه در نهایت سران 3 قوه تصمیم مشترکی درخصوص سهمیه بندی بنزین اتخاذ کردند را باید به فال نیک گرفت.

جلال میرزایی درخصوص سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: مجلس در برنامه ششم این مجوز را به دولت داده اما دولت در اجرای آن مقداری مردد بود و مجلس نیز به دلیل اینکه در سال پایانی یک دوره به سر می برد و نمایندگان درگیر انتخابات بودند نتوانست در کمیسیون تلفیق و در زمان بررسی بودجه به یک جمع بندی و نتیجه در این خصوص دست یابد.

نماینده مردم ایلام، ایوان چرداول، مهران، ملکشاهی و شیروان افزود: در آن زمان به نظر می رسید دولت قصد ندارد به تنهایی مسئولیت این اقدام را به عهده گیرد و مجلس نیز این آمادگی را نداشت؛ اما حال که سران 3 قوه تصمیم گرفته اند و مسئولیت این اقدام را پذیرفته اند، به نظر می رسد این اقدام به زودی اجرایی می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس طبق برنامه ششم این مجوز را به دولت داده است اما بهره برداری انتخاباتی از این موضوع و اینکه برخی اعلام می کنند دولت این مجوز را ندارد موضوع دیگری است. اگر به مفاد برنامه ششم مراجعه شود ملاحظه می گردد که این موضوع مصوب شده است.

میرزایی افزود: زمانی که مشکلات را بررسی می کنیم همگی از طیف های مختلف قبول دارند که وضعیت موجود خوشایند نیست و این میزان مصرف و هدر رفت منابع و این میزان قاچاق سوخت -که به دلیل تفاوت قیمت بین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد- پذیرفتنی نیست. یکی از راهکارها برای جلوگیری از هدر رفت منابع و قاچاق سوخت، واقعی کردن قیمت ها و کاهش سوبسیدی است که دولت برای مصرف حامل های انرژی تخصیص می دهد.

نماینده مردم ایلام، ایوان چرداول، مهران، ملکشاهی و شیروان درخصوص عادلانه بودن این اقدام و در نظر گرفتن افرادی که خودرو و مصرف سوخت ندارند گفت: ممکن است وضعیت بهبود یابد و این افراد خودرو بخرند. ما نباید از یک بعد به موضوع بنگریم؛ کسانی که که خودرو دارند و در خیابان ها تردد می کنند در حال صرف هزینه هستند. باید به سمت واقعی کردن قیمت ها حرکت کنیم که این گامی رو به جلو است برای اینکه در حق افرادی که خودرو ندارند و از منابع و حامل های انرژی و سوبسید آن استفاده نمی کنند متضرر نشوند و تبعیضی صورت نگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص زمان انجام سهمیه بندی گفت: در خصوص اینکه این مساله دقیقا فردا اجرا می شود یا اینکه چند روز جابجا می گردد اطلاع دقیق ندارم اما این تصمیمی است که سران 3 قوه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته اند و به زودی اجرایی می شود. این موضوع جزء اولین تصمیماتی است که یک قوه مسئولیت آن را به تنهایی نمی پذیرد و سران 3 قوه با واقع بینی این تصمیم را اتخاذ کرده اند و باید این امر را به فال نیک گرفت.

 

منبع: خبر خودرو