امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

کاهش قیمت خودرو با افزایش تولید

شرایط به گونه ای رغم خورد که در سال جاری قطعه سازان مجبور شدند با قیمت های بالاتری قطعه تولید کنند و برای حفظ سرمایه می بایست مبلغ قرار داد خودروسازان را متعادل سازند که این روند قطعا افزایش قیمت خودرو را منجر می شود.

تنها راه کاهش قیمت خودرو درکشور افزایش تولید است

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اظهار داشت: قیمت خودرو متاثر از شرایط کشور جهش یکباره یافت زیرا میزان قابل توجهی از نیاز قطعه سازان به مواداولیه از طریق واردات تامین می شود که نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بر فروش و بهره وری قطعه سازان اثرات منفی داشته است.

آرمان خالقی تصریح کرد: شرایط به گونه ای رغم خورد که در سال جاری قطعه سازان مجبور شدند با قیمت های بالاتری قطعه تولید کنند و برای حفظ سرمایه می بایست مبلغ قرار داد خودروسازان را متعادل سازند که این روند قطعا افزایش قیمت خودرو را منجر می شود.

وی گفت: با توجه به آنالیز قیمت خودرو از قیمت قطعات و هزینه های تولید ناچارا خودروسازان به این نتیجه رسیدند که با توجه به قیمت های جدید قطعه سازان توان تولید با قیمت های گذشته را ندارند، واقعیتی است که وجود داشته و باید پذیرفت.

وی اذعان داشت: موضوع حائز اهمیت، کاهش تیراژ خودروسازان است که ماحصل آن افزایش قیمت ها شد چراکه در تیراژ بالا قیمت ها سرشکن می شود. در واقع یکی از عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت، کاهش تیراژ خودروسازان است لذا امیدواریم در روزهای آینده با افزایش تولید، شرکت های خودروساز بتوانند قیمت ها را کاهش دهند.

خالقی اظهارات وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ و کاهش قیمت را امیدوار کننده دانست و گفت: حمایت 4 هزار میلیاردی دولت از قطعه سازان قطعا تاثیرات مثبتی بر افزایش تیراژ خواهد داشت زیرا قطعه سازان فعال شده اند و خودروسازان با طیب خاطر تولید را افزایش می دهند لذا منتظر ماحصل این اقدام مثبت دولت هستیم.

وی گفت: جبران بخشی از افزایش قیمت با افزایش تیراژ ممکن خواهد شد اما بخشی که به قیمت قطعات باز می گردد موضوعی است که به ناچار باید افزایش قیمت خودرو را بپذیریم.

وی گفت: تصمیم خودروسازان به حضور در حاشیه بازار اقدامی در جهت کنترل قیمت ها در بازار آزاد بود در واقع این سیاست قیمتی شکاف بین درب کارخانه و بازار را از بین برد لذا اگر تیراژ خودرو افزایش یابد و نیاز بازار مرتفع گردد و بتوان این پیام را به بازار داد که خودروسازان توان تامین نیاز بازار را دارند قطعا از التهاب کاسته خواهد شد.

 

منبع: اخبار خودرو