امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت گیتی گستر

 رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که در احراز صلاحیت شرکت‌ها برای تمامی پروژه‌های کامپیوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی صادر می گردد.

مراحل اخذ رتبه بندی انفورماتیک

برای اخذ رتبه بندی انفورماتیک باید به سامانه ساجات به نشانی https://sajat.mporg.ir مراجعه کرد و اطلاعات لازم جهت اخذ "شناسه کاربری و گذر واژه" میتوان در سامانه تکمیل کرد. تا سال 84 دو پارامتر "میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان" و "میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت ها" عوامل تعیین کننده رتبه شرکت ها در شورای عالی انفورماتیک بودند اما بر اساس تغییرات اعمال شده در سال 90، عامل "رضایت مشتری" به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته شد.

چند پارامتر مهم برای اخذ رتبه بندی انفورماتیک وجود دارد، اولین شاخصی که مورد بررسی قرار می گیرد، مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان شرکت است. در پارامتر (دوم) که نیروی انسانی است، میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در پارامتر(سوم) درآمد، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها ملاک اصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود.

عامل رضایت مشتری یکی از موارد مورد نیاز رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی است که دبیرخانه شورا باید شیوه های تبدیل رضایت مشتری به ملاک های کمی را تعیین کند.

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت گیتی گستر
 

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت گیتی گستر