امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

CalAmp

CalAmp is a leading navigation equipment and solutions developer in the areas of M2M and MRM. The company history includes more than 30 years of successful operation. Since then the company developed to have 8 branches worldwide, apart from headquarters in California.

CalAmp may be noted for a broad range of Wialon-integrated GPS-equipment. Thus, Wialon users can always find a device, meeting the most demanding requirements.

 

CalAmp یک توسعه دهنده پیشرفته و ناوبری در زمینه M2M و MRM است. تاریخچه شرکت شامل بیش از 30 سال از عملیات موفق است. از آن زمان به بعد، این کمپانی با وجود داشتن دفتر مرکزی در کالیفرنیا، دارای 8 شعبه در سراسر جهان است.

CalAmp ممکن است برای طیف گسترده ای از GPS-یاب Wialon در نظر گرفته شود. بنابراین، کاربران Wialon همیشه می توانند یک دستگاه را برآورده سازند، که بیشترین نیاز را برآورده می کند.