امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

سیمان صوفیان

سیمان صوفیان

شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان در سال 1345 تأسيس و تحت شماره 112219 در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسيد با انتقال مركزيت شركت به محل كارخانه ، به شماره 39 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي شبستر ثبت گرديد .

تاریخچه شرکت

شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان در سال 1345 تأسيس و تحت شماره 112219 در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسيد با انتقال مركزيت شركت به محل كارخانه ، به شماره 39 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي شبستر ثبت گرديد .
اين شركت در سال 1349 با يك واحد 600 تني (واحد اول ) راه اندازي شد و واحد دوم آن در سال 1354 با 1000 تن  و واحد سوم آن در سال 1356 با 1000 تن  و واحد چهارم آن با 2000 تن ، با ظرفيت اسمي توليد روزانه چهار واحد 4600 تن  تا پايان سال  1387 فعاليت مي كرد .