امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

برق سیستان

برق سیستان

درباره شرکت
شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بر اساس آیين نامه اجرايي قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق استا نها از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ از شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان انتزاع و فعاليت خود را به صورت مستقل آغاز نموده است و در حال حاظر جز شرکتهاي زيرمجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد.

شرکت توزیع برق سیستان
   
شرکت توزیع برق سیستان می کوشد که با تکیه بر ساختار منسجم و به کارگیری افراد متخصص، با کیفیت ترین و مطلوب ترین خدمات وزارت نیرو را در اختیار مشتریان قرار دهد.شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بر اساس آیین نامه اجرایی قانون استقلال شركت های توزیع نیروی برق استا نها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ از شركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان انتزاع و فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نموده است و در حال حاظر جز شركتهای زیرمجموعه مادر تخصصی توانیر می باشد.