امروز : یک شنبه , ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

Arusnavi

هر موسسه و شرکتی در هر سطح از تخصص و موفقیت جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود و گسترش دسترسی به امکانات همواره ناگزیر به همکاری با شرکت های دیگر خواهد بود.

هر موسسه و شرکتی در هر سطح از تخصص و موفقیت جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود و گسترش دسترسی به امکانات همواره ناگزیر به همکاری با شرکت های دیگر خواهد بود. شرکت گیتی گستر راهبرد هم از این حقیقت غافل نبوده و به پشتوانه سالها فعالیت خود در عرصه ارائه نرم افزار مدیریت ناوگان  از همکاری شرکت های بین المللی معتبر متعددی بهره می برد.