امروز : پنجشنبه , ۰۳ تیر ۱۴۰۰

Teltonika

Teltonika ردیاب های قابل حمل برای ردیابی افراد، محموله ها و دیگر وسایل قابل حمل طراحی کرده است. سناریوهای استفاده مجتمع، نصب ساده و باتری داخلی و طول عمر زیاد به مشتری اجازه می دهد تا بیشترین بهره بری را از این ردیاب داشته باشد.

Portable Trackers are designed for tracking people, cargo and other portable objects. Integrated usage scenarios, simple mounting and long life internal batteries allows customer to use trackers in easy way.