امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

تاثیر کرونا بر حمل و نقل تجاری در ایران

ویروس کرونا تاثیر زیادی بر ابعاد مختلف اقتصاد گذاشته است و صنعت حمل و نقل نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

در حوزه داخلی  با گسترش شیوع بیماری کرونا، محموله‌های صادراتی و ترانزیتی که روانه کشور‌های همسایه می‌شدند، پشت مرز‌ها باقی ماندند، این روند به شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خسارات سنگینی وارد آورده و با گذشت هر روز، این خسارت افزون‌تر می‌شود؛ تمامی تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه‌ای که اتخاذ شده، قابل درک هستند، اما بی توجهی به چالش‌های پیش روی این شرکت‌ها و خطر تعطیلی و از دست رفتن اشتغال آن‌ها نیز، قابل قبول نیست. در جدیدترین ارزیابی، تجارت ایران در سایه ویروس کرونا دچار چالش هایی شده که بخش مهمی از آن به شرایط مرزی همسایگان برمی گردد و به نظر می رسد کماکان تصمیمات لحظه ای اثرات خود را بر تجارت کشور گذاشته و بازرگانان کشور را با سردرگمی مواجه کرده است. ضمن آنکه نتیجه ملموس این اختلال ها، کاهش حجم تجارت خارجی کشور بوده است. کرونا نشان می دهد که تجارت ایران با  دیگر کشورها تحت تاثیر قرار گرفته است. بررسی های صورت گرفته به وسیله تیم گیتی گستر و تحلیل داده ها نشان می دهد که کاهش چشمگیری در نرخ مسافت طی شده خودروهای تجاری در کشور عزیزمان ایران رخ داده است. در این تحقیق دوره زمانی 23 دی تا 13 بهمن 1398 به عنوان دوره مبنا در نظر گرفته شده است و مسافت پیموده شده جامعه آماری با میانگین دوره مذکور مقایسه و نرخ نهایی محاسبه شده است که کاهش %39.66 مسافت پیموده شده در حمل و نقل تجاری ایران را نشان می دهد.