امکانات و قابلیت های نسخه های مختلف نرم افزار

امکانات و قابلیت های نسخه های مختلف نرم افزار

امکانات نسخه پایه، میانی و نسخه پیشرفته نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون
 

 

 

 

basic

basic

basic

 

نسخه پایه

نسخه میانی

نسخه پیشرفته

مدیریت حساب کاربری تیک    
نقشه ها تیک    
منوی مانیتورینگ تیک    
خطوط سیر تیک    
ابزارهای عمومی تیک    
گزارشات پیشرفته تیک    
محاسبه ترافیک داده تیک    
فیلد های سفارشی تیک    
ایجاد و اجرای فرمان ها تیک    
 ایجاد منابع اطلاعاتی هر اکانت تیک    
گروه بندی متحرک ها تیک    
محاسبه،مدیریت و کنترل سوخت تیک    
گروه بندی حصارهای جغرافیایی تیک    
اعلان های تلفن همراه تیک    
کالیبراسیون و رنگ بندی سنسورها تیک    
نسخه موبایل ویالون تیک    
تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر تیک    
ارسال اعلان به کاربران تیک    
نرم افزار Chatterbox تیک    
نرم افزار Icon Library تیک    
نرم افزار Driving Logbook تیک    
نرم افزار Sensolator تیک    
نرم افزار Track Player تیک    
ثبت، نمایش و ارسال هشدار ها به صورت آنلاین   تیک  
سرویس های تعمیر و نگهداری   تیک  
تعریف معیار رانندگی مطمئن   تیک  
نمره منفی مختص هر معیار   تیک  
مدیریت و گروه بندی رانندگان   تیک  
نرم افزار Eco Driving   تیک  
نرم افزار  iDriveSafe   تیک  
نرم افزار Dashboard   تیک  
نرم افزار Delivery Service   تیک  
مدیریت و گروه بندی تریلرها     تیک
ثبت اطلاعات تریلرها     تیک
برنامه های اتوماتیک     تیک
مسیرهای معین حرکت     تیک