امروز : دوشنبه , ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

رانندگی مطمئن

مدیریت تاکسیرانی فرودگاه ها

تغییر کرایه به این که چند نفر سوار تاکسی بشوند، اسباب و اثاثیه داشته باشید یا نه و یا راننده مجبور باشد از چند منطقه عبور کند تا مسافررا به مقصد برساند، کرایه تغییر خواهد کرد. تاکسی مترها مسافت پیموده شده توسط تاکسی و زمان توقف را محاسبه می‌کنند