امروز : پنجشنبه , ۰۳ تیر ۱۴۰۰

چالش های مدیریت

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS چیست؟

هدف از ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  در مدیریت حمل و نقل شهری ، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی مرتبط با حجم ترافیک، محدودیت سرعت راه ها، محل وقوع تصادفات و … سامانه اطلاعات مکانی است.