امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

AGPS 025

معرفی دستگاه

این محصول توسط GNSS Sistemas Globales de Posicionamiento S.L. تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP