امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

ORBCOMM IDP-782

معرفی دستگاه

To start retrieving messages from ORBCOMM Gateway, please fill in fields "User name" and "User password" in "Device configuration" tab in unit properties in Wialon.

این محصول توسط ORBCOMM تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.