امروز : دوشنبه , ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

Kasbi DT-20

معرفی دستگاه

این محصول توسط KZTA تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

mileage
Odometer readings
work_status
Time and attendance: 1 - control, 2 - work, 3 - break.
adc1-5
analog sensors.